Photo shows the Yongwen River in Longkou, east China’s Shandong Province.

14:10 30.11.2022